top of page

Aktualności 

W dniach 6-16 marca 2017 roku byłem gościem prof. Denisa Chi, zastępcy dyrektora Departamentu Chirurgii i równocześnie szefa poddziału kompleksowego leczenia raka jajnika (Head of Ovarian Cancer Unit – Gynecology Service in Department of Surgery) w Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC) New York w USA.

Celem pierwszoplanowym wizyty była próba namówienia Amerykanów do walidacji nowego planu leczenia operacyjnego raka jajnika (central ligation and cancer no tough technique), który niedawno opublikowałem  w „World Journal of Surgical Oncology”.

Celem drugoplanowym było zapoznanie się z zasadami organizacji ośrodków kompleksowego leczenia raka (tzw. cancer unitów) w jednym z najlepszych centrów onkologicznych w Stanach Zjednoczonych.

więcej o MSKCC na stronie Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Kongres ESGO w Nicei

Nicea, FR 24-27.10.2015

 

 

Na Kongresie w Nicei zaprezentowałem wyniki swoich 4 najnowszych badań naukowych dotyczących raka jajnika i jednego dotyczącego  raka sromu.

Kongres ESGO rozczarował mnie merytorycznie.

W porównaniu z Kongresami SGO, ASCO czy AACR (w których miałem możliwość uczstnictwa w ostatnich 2 latach), program Kongresu ESGO nie zawierał niczego nowego, a  tematyka niektórych wykładów dotyczyła zagadnień roztrzygniętych przed 2014 rokiem. Odniosłem wrażenie, że Kongres ESGO może stanowić platformę wiedzy wyłącznie dla lekarzy w trakcie specjalizacji z ginekologii onkologicznej lub młodych specjalistów znajdujących się na początku drogi zawodowej. Poza walorem towarzyskim nie znalazłem tu nic dla siebie.

Promocje doktorskie w Dworze Artusa w Gdańsku

Gdańsk PL 23.10.2015

 

Tradycyjnie w Dworze Artusa wręczono dyplomy doktora habilitowanego nauk medycznych i doktora habilitowanego nauk o zdrowiu oraz promocje na stopień naukowy doktora nauk medycznych, doktora nauk o zdrowiu i doktora nauk farmaceutycznych doktorantów Wydziałów: Lekarskiego, Farmaceutycznego i Nauk o Zdrowiu GUMed.

Promocji 45 doktorantów Wydziału Lekarskiego dokonała dziekan Wydziału Lekarskiego prof. Maria Dudziak. W grupie tej znajdował sie mój pierwszy doktorant dr Maciej Pawłowski z Gdyńskiego Centrum Onkologi Szpitala Morskiego im PCK w Gdyni. Jego rozprawa pt."Immunohistochemiczna ocena ekspresji Egfl7 w niskozróżnicowanym surowiczym raku jajnika" została obroniona w czerwcu 2015.

Staż w MD Andreson Cancer Center University of Texas

Houston, TX, US 05.10-21.10.2015

 

W dniach od 5-21 października br. byłem gościem prof. Jubilee Browna, dyrektora Oddziału Ginekologii Onkologicznej w The Woman’s Hospital of Texas, The University of Texas MD Anderson Cancer Center. Celem wizyty było zapoznanie się z zasadami organizacji ośrodków kompleksowego leczenia raka (tzw. cancer unitów) w najlepszym centrum onkologicznym w Stanach Zjednoczonych.

 

MD Andreson Cancer Center przyjmuje rocznie 27761 pacjentów, zatrudnia 1685 lekarzy, 6348 rezydentów i prowadzi 1101 badań klinicznych. Rocznie udziela 1.360.000 świadczeń z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej przy zaledwie 654 łóżkach szpitalnych.

 

W Texasie uczestniczyłem w warsztatach dotyczących wdrażania zasad ASCO Value Framework. Jest to koncepcja udzielania świadczeń o najwyższej wartości onkologicznej (value), którą ustala się na podstawie stosunku sumy efektywności (efficasy) i bezpieczeństwa (safty) do poniesionych kosztów (costs). Warsztaty prowadził profesor David Cohn – uznany w tej dziedzinie ekspert z Uniwersytetu Stanowego w Ohio (The Ohio State University College of Medicine). Poza tym brałem udział w konsyliach onkologicznych, a także obserwowałem nowatorskie zabiegi operacyjne wykonywane przez chirurgów onkologicznych i ginekologów onkologów.

Wykład na Światowym Kongresie IPVS i Grant podróżny do Lizbony

Lizbona, P, 17-20.09.2015

 

W dniach 17-20 września br. wziąłem udział w XXX międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez International Papillomavirus Society (IPVS), która odbyła się w Lizbonie.

Wyjazd został sfinansowany z grantu podróżnego ufundowanego przez IPVS dla autorów 9 najwyżej ocenionych streszczeń badań naukowych.

Po raz pierwszy w życiu miałem zaszczyt wygłosić wykład na sesji plenarnej międzynarodwego kongresu o zasięgu światowym.

Zaprezentowałem wyniki pracy badawczej pt. “p16-overexpression is not a surrogate marker for a transforming infection with HPV high-risk genotypes in vulvar squamous cell carcinoma (vSCC)” (Sznurkowski JJ, Zawrocki A, Biernat W.) które sugerują że rak sromu, w przeciwieństwie do innych nowotworów płaskonabłonkowych, charakteryzuje się niską zgodnością pomiędzy nadekspresją białka p-16, a obecnością DNA onkogennych typów HPV.

W dniu 28 kwietnia 2015 uzyskałem tytuł MBA /Master of Business Administration/.

 

MBA to stopień akademicki przyznawany po ukończeniu studiów podyplomowych.

W moim przypadku były to studia podyplomowe na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Uczelnia Łazarskiego uważana jest za najlepszą w kształceniu menadżerów ochrony zdrowia w Polsce.

W pracy dyplomowej przedstawiłem całkowicie własną uniwersalną strukurę organizacyjną ośrodka kompleksowego leczenia raka tak zwanego Cancer Unitu oraz obliczyłem zapotrzebowanie na diagnostykę

i leczenie onkologiczne w raku piersi, jajnika, trzonu i szyjki macicy oraz sromu na obszarze województwa pomorskiego.

Dalej prowadzę analizy w tym zakresie i jestem promotorem doktoratu którego celem jest stworzenie niezależnych map potrzeb onkologicznych Pomorza.

 

W dniu 24 października 2014 roku o godz. 17.40 w ICE Kraków (International Conferencing and Entertainment) odbyło się spotkanie Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej.
W trakcie spotkania odbyły się wybory nowych władz Towarzystwa.
Skład nowowybranego Zarządu PTGO na lata 2014-2017 przedstawia się następująco:
 
 • Prof. dr hab. med. Jan Kotarski

 • Prof. dr hab. med. Janina Markowska

 • Dr hab. med. Radosław Mądry

 • Dr hab. med. Robert Jach

 • Dr hab. med. Jacek Sznurkowski

 • Prof. dr hab. med. Mariusz Bidziński

 • Prof. dr hab. med. Zbigniew Kojs

 • Prof. dr hab. med. Łukasz Wicherek

 • Dr hab. med. Paweł Knapp

 • Dr hab. med. Paweł Blecharz

 • Prof. dr hab. med. Andrzej Bieńkiewicz

 • Dr Marcin Misiek

 • Dr hab. med. Lubomir Bodnar

 • Prof. dr hab. med. Włodzimierz Sawicki

 

Kraków PL 24.10.2014

 

 

Z dniem 21 sierpnia 2014 roku Konsultant Krajowy w dziedzinie Ginekologia Onkologiczna wpisał mnie na listę członków Komisji Lekarskiej przy Rzeczniku Praw Pacjenta

 

Kraków PL 21.08.2014

 

 

Wykład na XV Kongresie International Gynceological Cancer Society /IGCS/ Melbourne 10.11.2014

Gdańsk PL 18.07.2014

 

Abstrakt pt. "HUMAN PAPILLOMAVIRUS STATUS OF PRIMARY TUMOR IS AN INDEPENDENT PROGNOSTIC FACTOR FOR SURVIVAL AND MODULATES LOCAL IMMUNE RESPONSE IN VULVAR SQUAMOUS CELL CARCINOMA" (autorstwa J.J. Sznurkowski, A. Zawrocki, W. Biernat)

został wybrany do prezentacji ustnej na XV Kongresie IGCS, który odbędzie się w dniach od 08.11. do 11.11.2014 w Melbourne w Australi.

Jest to najważniejsze na Świecie forum wymiany wiedzy z zakresu nauk podstawowych i badań klinicznych w Ginekologii Onkologicznej. W dotychczasowej historii 15 Kongresów IGCS tylko kilku krotnie Polscy badacze mieli możliwość wygłoszenia wyników swoich badań na sesjach planarnych i tematycznych (w tym 1x J.J. Sznurkowski w 2010 roku).

Wyróżniona praca sugeruje, że rak sromu powstający na tle infekcji HPV jest zupełnie inny niż rak niezwiązany z infekcją wirusową. Obie postacie różnią się nie tylko rokowaniem czy skutecznością odpowiedzi na radiochemioterpię, ale co bardzo ciekawe posiadają zupełnie inny skład komórek immunokompetentych w swoim mikrośrodowisku.

Komórki efektorowe układu odpornościowego korelują z prognozą wyłącznie w rakach sromu zależnych od infekcji HPV i dlatego ten podtyp powinien być przyszłości targetem dla immunoterapii.

Surgery Division Mayo Clinic

Rochester MN, US 03.06 - 16.06. 2014

 

 

Kolejny już raz pojawiłem się w mieście Rochester w przepięknej Minnesocie. W ubiegłym roku byłem tu w celu pozyskania deklaracji współpracy pomiędzy Mayo Clinic a Kliniką Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznym. Miała to być karta przetargowa do Konkursu na Kierownika Kliniki. Teraz musiałem wytłumaczyć moim kolegom z Mayo, że ich List Intencyjny i bogata oferta wspópracy nie wywarły na Władzach GUMed wrażenia. Udało się, zrozumieli.

Poza tym jak zwykle OR od świtu do nocy oraz liczne spotkania i konsultacje w sprawie wspólnego projektu naukowego dotyczącego wpływu Egfl7 na diapedezę w raku jajnika.

W weekendy wycieczki wzdłuż Missisipi River oraz do Mineapolis i st. Poul.

Porównując poprzednie pobyty widać jak mocno wdrożyli w Mayo Clinic program Enhanced Recovery i  dużo częsciej niż w poprzednich latach stosuj techniki małoinwazyjne. Tutaj w Mayo używają głównie Robotów Firmy Intuitive Surgical. W dyskusjach jednak koledzy z Mayo przyznawali, że kosztowo laparoskopia ma znaczną przewagę nad chirurgią robotową. Niemniej dużo więsza łatwość przeprowadzania operacji przy użyciu Robota sprawia, że u nich w Klinice nikomu już nie chce się "machać patyczkami". Jeden lekarz wykona dziennie 3 operacje usunięcia macicy wraz z przydatkami oraz węzami chłonnymi miednicy mniejszej czy okołoaortalnymi i nie jest zmęczony. Ten sam doktor wykonujący podobną procedurę laparoskopowo zdoła w tym samym czasie zoperować dwie pacjentki i jest kompletnie wykończony.

 

ASCO

Chicago 29.05 - 02.06. 2014

 

 

Na tegorocznej Konferencji ASCO (już 50-tej) zaprezentowano kilka niezwykle interesujących doniesień z zakresu Ginekologii Onkologicznej. Przedstawione wyniki badań sugerują wyraźnie że wkraczamy w zupełnie nową erę, którą określiłbym erą typowania molekularnego, avatarów raka i immunoterapii.

Na szczególną uwagę zasługuje w mojej ocenie 5 prezentacji które udostępniam Pańśtwu poniżej w całości:

 

1- Dwie tabletki (bez udziału chemioterapii) wydłużyły PFS o 17 miesięcy u pacjentek z nawrotowym platynowrażliwym rakiem jajnika /A randomized phase 2 trial comparing efficacy of the combination of the PARP inhibitor olaparib and the antiangiogenic cediranib against olaparib alone in recurrent platinum-sensitive ovarian cancer/.

 

2- Skuteczność terapii antyangiogennej (Bevacizumab dodany do chemioterapii I rzutu) zależy od podtypu molekularnego raka jajnika:

a) badanie kliniczne Charlie Gourley /Molecular subgroup of high-grade serous ovarian cancer (HGSOC) as a predictor of outcome following bevacizumab/ pokazało, że najlepszą odpowiedź na terapię Bevaciumabem mają pacjentki z podtypem "immunologicznym" -  niestety autor nie udostępnił swojej prezentacji.

b) potwierdzeniem wyników Gourley'a jest badanie retrospektywne Borysa Winterhoffa z Mayo Clinic /Bevacizumab May Differentially Improve Survival for Patients With the Proliferative and Mesenchymal Molecular Subtype of Ovarian Cancer/ - Autor podzielił pacjentki biorące udział w badaniach ICON-7 i AGO OVAR11 na 4 podtypy molekularne (proliferacyjny, mezenchymalny, immunoreaktywny, dobrze zróżnicowany).Typy były zdefiniowane na podstawie danych zaczerpniętych z The Cancer Gene Atlas (TCGA). Pacjenki przypisano do określego typu molekularnego na drodze sekwencjonowania materiału genetycznego wyekstahowanego z archiwalnych bloków parafinowych udostępnionych przez badaczy z ICON-7 i AGO OVAR11.

Z dodania Bevacuzimambu do standardowej chemioterapii najbardziej skorzystają pacjentki z podtypem mezenchymalnym i proliferacyjnym.

 

3- Dodanie tabletki (pazopanibu) do paclitaxelu weekly dwukrotnie wydłuża PFS u pacjentek z rakiem jajnika opornym na paltynę. Wpływ na wydłużenie OS był bliski istotności statystycznej. MITO-11: A randomized multicenter phase II trial testing the addition of pazopanib to weekly paclitaxel in platinum-resistant or -refractory advanced ovarian cancer (AOC).

 

4- Lurbinectedina jest aktywna w nawrotowym raku jajnika opornym na platyna (30% odpowiedzi ORR) oraz wydłuża PFS a nawet OS w porównaniu do terapii Topotekanem /Lurbinectedin (PM01183), an active compound in platinum-resistant/refractory ovarian cancer (PRROC) patients: Results of a two-stage, controlled phase II study/.

 

5. Grupa badaczy z Mayo Clinic po kierownictwem Poula Haluska zaprezentowała możliwości jakie niesie za sobą tworzenie xenograficznych guzów raka w celu testowania i dobierania najskuteczniejszej indywidualnej terapi adjuvantowej. Podzczas zabiegu operacyjnego z pobarnych komórek raka tworzy się w myszy guza nowotworowego będącego avatarem nowotworu złośliwego pacjenta. Ovatars: Using Patient-Derived Xenografts for Selecting Best Therapies

 

bottom of page