top of page
20190517_121213.jpg

Profesor tytularny - prof. dr hab. n. med.

GUMed Katedra i Klinika Chirurgii Onkologicznej

Jacek Sznurkowski ginekolog

Dorobek naukowy: 54 publikacje oraz 44 streszczenia zjazdowe.

Sumaryczny Impact Factor -  54.988 (pierwszy autor: IF-48.06)

Index Hirscha - 13

Promotor 5 rozpraw doktorskich w tym 3 zakończonych.

Recenzent Narodowego Centrum Nauki.

Kierownik dwóch projektów naukowo-badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki na łączną kwotę 1 mln złotych:

  • N 407 283536:  „Analiza ekspresji antygenów MAGE-A4, MAGE-A1, NY-ESO-1, w raku sromu wraz z oceną naciekania jego guzów limfocytami T: związek z czynnikami prognostycznymi, potencjalne cele dla immunoterapii” 

  • 2012/07/B/NZ5/00018: "Ocena wpływu ekspresji Egfl7 na diapedezę komórek immunokompetentnych w tkance surowiczego raka jajnika"

 

Wykaz  najbardziej istotnych  publikacji w  dorobku naukowym 

 

bottom of page