top of page

Zaawansowany rak jajnika:
operacja sposobem własnym

Centralna ligacja naczyń zaopatrujących raka poprzedzająca blokową resekcje zajętych przez nowotwór narządów miednicy (perinectomia miedniczna) wydłuża życie w porównaniu z tradycyjnym leczeniem operacyjnym.

Chirurgia oparta na anatomii ontogenetycznej zgodna z koncepcją "cancer no-touch technique"

Badanie wykonalności

W 2016 roku prof. Jacek Sznurkowski opublikował w World Journal of Surgical Oncology badanie wykonalności nowego sposobu operowania zaawansowanego raka jajnika.

Plan operacyjny zakładał ligację (zamknięcie) wszystkich naczyń drenujących obszar zajęty przez nowotwór (tumor bed) bez wcześniejszego dotykania raka (concer no-tough technique), a następnie blokową resekcję guza/guzów wraz z macicą i przyległymi fragmentami jelita grubego. Granicę resekcji tworzy cała otrzewna miednicy oraz krezka wycinanego jelita (zgodnie z anatomią ontogenetyczną).

Celem było zapobiegnięcie jatrogennemu rozsiewowi raka poprzez jego "wyciskanie" do krążenia oraz uzyskanie prawdziwego onkologicznego R0 (brak choroby resztkowej na poziomie mikroskopowym), a nie jak to ma miejsce w tradycyjnych operacjach cytoredukcyjnych R=0 cm (brak widzialnej choroby resztkowej) lub R<1 cm (mała choroba resztkowa).

Badaniem objęto 20 pacjentek (FIGO IIIC-IVA).

Skuteczność: operacja wydłuża życie chorych 

W latach 2011-2019 prof. Jacek Sznurkowski zoperował swoim sposobem 179 chorych z zawansowanym rakiem jajnika ( FIGO IIIC-IVA). 

Pacjentki u których wykonano blokowe resekcje poprzedzone centralną ligacją mają znamiennie dłuższe przeżycia w porównaniu z chorymi operowanymi tradycyjnie w ośrodkach o dużym wolumenie leczonych przypadków oraz posiadających certyfikat jakości ESGO (Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku i Gdyńskie Centrum Onkologii).

Wyniki pochodzą z badań dr Katarzyny Kryniewskiej przygotowującej do obrony rozprawę doktorską pt. "Ocena znaczenia prognostycznego wolumenu ośrodka leczącego oraz czynnika czasu w procesie leczenia chorych z rakiem jajnika w województwie Pomorskim". (w oparciu o bazę danych Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Krajowego Rejestru Nowotworów).

bottom of page