Prof. dr hab. med. Jacek Jan Sznurkowski, MBA

LEKARZ - Specjalista ginekologii onkologicznej; Specjalista położnictwa i ginekologii

NAUCZYCIEL AKADEMICKI / NAUKOWIEC

MENADŻER ZDROWIA - stopień akademicki MBA

INSTRUKTOR Polskiego Związku Narciarskiego

Jacek Sznurkowski: położnik, Ginekolog, ginekolog-onkolog

resume

rejestracja:   (+48) 88 151 41 11

Absolwent Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Absolwent studiów podyplomowych MBA w Ochronie Zdrowia na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Stażysta w Memorial Sloan Kettering Cancer Center New York - najwiekszy na Świecie prywatny ośrodek onkologiczny

Stażysta w MD Andreson Cancer Center, the University of Texas - wiodący ośrodek onkologiczny w USA.

Pięciokrotny stażysta w Mayo Clinic (Rochester, MN, US) - jedna z najlepszych Klinik w USA.

Absolwent prestiżowej szkoły LIGO w San Francisco (Laparoscopic Institute for Gynecology & Oncology).

 

Zatrudniony w Katedrze i Klinice Chirurgii Onkologicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (nauczyciel akademicki), w Oddziale położnictwa i ginekologii Szpitala im. M. Kopernika w Gdańsku (położnik-ginekolog) oraz w Szpitalu Swissmed (chirurg).

Specjalizuje się m.in. w: radykalnych operacjach cytoredukcyjnych w raku jajnika, leczeniu operacyjnym raka szyjki macicy, raka błony śluzowej trzonu macicy, raka sromu oraz mięsaków macicy.

Opracował i opisał własną metodę leczenia operacyjnego raka jajnika.

W chirurgii stosuje równie skutecznie techniki klasyczne jak i małoinwazyjne (laparoskopia).

Posiada tytuł Surgical Master in Laparoscopy for Gynecologic Oncology.

 

Stale uczestniczy w szkoleniach i kursach, brał udział m.in. w: kilkunastu kursach specjalizacyjnych z zakresu ginekologii onkologicznej, warsztatach operacyjnych (International Video Workshop –IVW- on radical surgery in gynaecological oncology) organizowanych przez ESGO, kursie kolposkopii na Uniwersytecie Jagielońskim w Krakowie zakończonym przyznaniem certyfikatu European Federation for Colposcopy

 

Członek Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej PTGO

Członek (Amerykańskiego) Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej SGO

Członek Europejskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej ESGO

Członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej PTCHO

Członek Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego PTG

Członek Polskiego Towarzystwa Immunologii Klinicznej i Doświadczalnej PTIKiD.

 

Wybrane nagrody i wyróżnienia:

Otrzymał nominację Nagrody Ministra Zdrowia za osiągnięcia naukowe w 2011 roku.

Nagroda Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego za osiągnięcia naukowe:

  • zbiorowa I-go stopnia (2012 rok) 

  • indywidualna II stopnia (2013 rok)

  • zbiorowa II stopnia (2018 rok)

 

W 2004 roku uzyskał tytuł „Lekarz przyjacielem Kobiety” przyznawany przez czytelniczki magazynu Twój Styl 

 

Prywatnie żonaty, ojciec dwóch córek.

 

NAUKA

PIĄTEK

8.30-14.00

 

KONSULTACJE

WTOREK: 15.00-21.00
CZWARTEK: 15.30-21.00

Rejestracja: (+48) 88 151 41 11

Katedra i Klinika Chirurgii Onkologicznej

Smoluchowskiego 17, 80-407 Gdańsk

OPERACJE

SwissMed S.A.

ul. Wileńska 44, 80-215 Gdańsk